معاونت پشتیبانی
 
نام و نام خانوادگی : حسین صفری 
تحصیلات : کارشناسی ارشد تغذیه 
 
آدرس ایمیل: Hsafari4@gmail.com
شماره تماس: 52725400
 
_____________________________________________________________________________________

 شرح وظایف :

1- نظارت بر حسن انجام فعالیتهای اداری مالی ومراقبت در حفظ رعایت مقررات مربوطه

2-برنامه ریزی وسازماندهی فعالیتهای مربوطه وتعیین وظایف وصدور مسئولیتها واختیارات واحدهای تحت سرپرستی

3-پیش بینی و نظارت بر تنظیم واجرای بودجه

4-تشخیص نیاز، تعیین اولویتها ونظارت بر خرید

5-تأمین نیروی انسانی مورد نیاز

6-ایجاد راهکار وفضا مناسب در جهت رضایتمندی پرسنل وتکریم ارباب رجوع

7-نظارت بر آموزش ضمن خدمت پرسنل وارزشیابی کارکنان تحت پوشش

8-ایجاد ارتباط وهماهنگی با دیگر معاونتها وبخشهای دانشکده با توجه به خط مشی تعیین شده

9-شرکت در سمینارها ، کمیسیونها وجلسات مختلف وتهیه گزارش
تاریخ به روز رسانی:
1399/01/27
تعداد بازدید:
299
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
آدرس: استان فارس ، شهرستان لامرد ، بخش مرکزی ، بلوار معلم ، شهرک ایثار ، روبروی سالن ورزشی شهید نعیمی
کد پستی : 87354-74341
تلفن : 52725300-071
پست الکترونیک: lamerdnurse@sums.ac.ir 
شبکه های اجتماعی:
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal