نام و نام خانوادگي : حسین صفری
تحصیلات:  کارشناس ارشد تغذیه
سمت: رئیس دانشکده پرستاری
Email: Hsafari4@Gmail.Com 
 

******************************
سمت ها

        معاون پشتیبانی دانشکده لامرد از سال 1390 تا اکنون 
        معاون اجرایی شبکه بهداشت و درمان شهرستان لامرد از سال 85 تا 1390
        مسئول بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان شهرستان لامرد از سال 1380 تا 1385
        مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان لامرد از سال 1373 تا 1380
        کارشناس تغذیه شبکه از سال 1372 تا اکنون


شرح وظايف رياست

     نظارت بر عملكرد معاونين و ايجاد هماهنگي در امور آموزشي ،پژوهشي ، فرهنگي ، دانشجويي واداريمالي
     نظارت بر حسن اجراي امور محوله به واحدهای مختلف
    ارزيابي عملكرد ساليانه واحدهاي مختلف 
     نظارت بر حسن اجراي مصوبات رياست دانشگاه 
     مديريت برنامه ريزيهاي ساليانه و استراتژيك 
   تلاش در جهت ارتقاء علمي - فرهنگي كادر آموزشي ،اداري و دانشجويان 
    مدیریت برنامه عملیاتی واحدهای مختلف و ارائه بازخورد به آنها
  نظارت بر عملکرد واحدهای مختلف و ارائه بازخورد به آنهاتاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-5 11:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ