دکتـر فاطمه امیـری
تحصیلات : دکترای داروسازی
مدت ریاست: 25/05/93 الی 23/02/95
                                        ***************************
 
دکتـر علـی احمــدی
تحصیلات: متخصص قلب و عروق
مدت ریاست: 25/03/91 الی 25/05/93
پست الکترونیکی:  AliAhmadi@sums.ac.ir

           سوابق کاری و فردی 
           
                                                     **************************
 

دکتر خدیجــه گرگی
تحصیلات: پزشک عمومی
مدت ریاست: 21/2/91 الی 25/3/91
                        
*************************
 
   

دکتــــر علــی علیــزاده
تحصیلات: پزشـک عمـومی
مؤسس و رئیس هئیـت امناء دانشکده
پست الکترونیکی: Dr53_Alizadeh@yahoo.com
 
                                
 
 
 
 
 

                                  
                    
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-5-2 13:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ