شرح وظایف:

1- تشكيل جلسه با سرپرست كميته و بحث پيرامون اهداف و آئین نامه كميته و وظايف آن

2- نوشتن طرح عملياتي كميته تحقيقات دانشجوئي  و تايپ آن

3- اعلام به دانشجويان جهت ثبت ‌نام در كميته تحقيقات دانشجوئي

4- برگزاري جلسه با دانشجوياني كه جهت فعاليت در كميته ثبت ‌نام نموده‌اند

و بيان اهداف و برنامه‌هاي كميته

5- اعلام كميته‌هاي مختلف و وظايف آنها به دانشجويان با حضور سرپرست كميته تحقيقات دانشجوئي

6- تعيين كميته‌هاي مختلف ، وظايف آنها و تعيين سرگروه هر یک از  كميته‌ها


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 14:44        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ