باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی سراسر کشور


شبكه منطقه تهران:دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران-ايران-شهيدبهشتي-آزاد-شاهد-ارتش-بقيه ا...-بهزيستي-تربيت مدرس

شبكه منطقه مركز:دانشگاه هاي علوم پزشكي اصفهان-اراك-كاشان-كرمان-رفسنجان-يزد-شهركرد-قم

شبكه منطقه شرق:دانشگاه علوم پزشكي مشهد-زاهدان-زابل-بيرجند-گناباد-سبزوار-شاهرود-بجنورد

شبكه منطقه غرب:دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه-همدان-لرستان-قزوين-ايلام-كردستان-زنجان

شبكه منطقه شمال:دانشگاه علوم پزشكي تبريز-اروميه-گيلان-بابل-مازندران-گلستان-سمنان اردبيل

شبكه منطقه جنوب:دانشگاه علوم پزشكي شيراز-اهواز-بندرعباس-جهرم-فسا-بوشهر-ياسوج


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 14:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ