1)       اهداف:

1.ترویج و ارتقاء فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشگاه.

2. ایجاد فرصت برای شناسایی و شکوفایی استعداد های دانشجویان.

3. ایجاد نشاط علمی و پویایی در راستای فعالیتهای علمی ـ پژوهشی دانشجویان.

4. ایجاد بستري مناسب برای رشد و اعتلای علمی دانشجویان و تربیت پژوهشگران آینده کشور.

5. ایجاد زمینه مناسب بمنظور حمایتهای مادی و معنوی دانشگاه از فعالیتهای علمی دانشجویان.

7. انجام فعاليتهای انتشاراتی بصورت نشریات علمی، پژوهشی و خبری.

8. ايجاد و توسعه شبكه‌هاي تحقيقات دانشجويي در داخل و خارج دانشگاه در قالب امضاي تفاهم‌نامه همكاري بين باشگاه دانشجويي علمي پژوهشي دانشگاهها به صورت منطقه‌اي و غيره

9. توانمندسازي اعضاي باشگاه دانشجويي علمي پژوهشي از طريق برگزاري كلاسها و كارگاههاي مختلف آموزشي و پژوهشي از قبيل آموزش كامپيوتر و اينترنت، روش تحقيق، اطلاع‌رساني، مديريت تحقيق، اخلاق در پژوهش، استفاده از نتايج تحقيق، و ايده‌هاي نو.

10.تقويت ارتباط باشگاه دانشجويي علمي پژوهشي با صنايع مرتبط با سلامت جامعه بويژه صنايع داروسازي و تجهيزات پزشكي از طريق ايجاد ارتباط با واحدهاي رشد و توسعه داخل دانشگاه و مراكز مرتبط خارج دانشگاهي.

11. تقويت ارتباط باشگاه دانشجويي علمي پژوهشي با تحقيقات باليني از طريق مشاركت در پروژه‌هاي واحدهاي حمايت از توسعه تحقيقات باليني دانشگاه يا مراكز تحقيقاتي مرتبط داخل و يا خارج دانشگاه.

12. تقويت ارتباط باشگاه دانشجويي علمي پژوهشي با تحقيقات علوم پايه از طريق مشاركت در پروژ‌ه‌هاي مراكز تحقيقاتي مرتبط داخل و خارج دانشگاه.

13. تقويت اطلاع‌رساني (سخت‌افزاري و نرم‌افزاري) باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی.

14. بررسي و پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات در سطح دانشگاه و ملي به منظور ايجاد انگيزه و محيط مشوق در باشگاه دانشجويي علمي پژوهشي

15. تقويت و ساماندهي داده‌هاي آماري مرتبط با نمادها و فعاليتهاي پژوهشي، باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی (تعيين شاخص‌هاي پژوهشي و تنظيم فرم ارزشيابي و سنجش فعاليت‌ها در برنامه استراتژيك).

16. رعايت اصول اخلاقي در فعاليتها منطبق بر منشور اخلاقي باشگاه هاي دانشجویی علمی پژوهشی و رعايت اخلاق در پژوهشهاي پزشكي مطابق كدها و دستورالعملهاي باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی كشوري و باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی منطقه‌اي (دانشگاه) اخلاق در پژوهش.

17. توانمندسازي سرپرستان و دبيران باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی در جذب بودجه از منابع داخل و خارج دانشگاه جهت تأمين منابع لازم باشگاه دانشجويي علمي پژوهشي و توزيع متناسب و عادلانه در راستاي اولويتهاي برنامه استراتژيك باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی

18. فراهم‌ آوردن فرصتهاي مناسب جهت انتشار، ارائه و به كارگيري نتايج تحقيقات دانشجويي.

19. افزايش مشاركت محققين باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی در سايت‌هاي معتبر جهاني به لحاظ تعداد مقالات منتشره.

20. توسعه كيفي نشريات داخلي باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی

21. توسعه فضاي فيزيكي و امكانات پشتيباني باشگاه دانشجویی علمی پژوهشی متناسب با تعداد دانشجويان دانشگاه.

22. حمايت از فنآوري‌هاي نو مانند بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي و بيوانفورماتيك در تحقيقات دانشجويي.

23. توسعه همكاريهاي بين‌المللي بخصوص با مراكز تحقيقات دانشجويي خارج از كشور منطبق با سياستهاي راهبردي دانشگاه


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 14:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ