کمیته کشوری تحقیقات دانشجوئی
آموزش روش های پژوهش علمی
 
 
عنوان برنامه آموزشی:
آموزش روش های پژوهش علمی
 
در برنامه آموزشی پیش رو تاکید بر این است که دانشجویان بتوانند مبانی آموزش دیده شده را در مراحل مختلف پژوهش علمی به کار گیرند. این برنامه در چهار بخش اصلی که هر کدام مراحل مخصوص به خود را دارد، تنظیم شده است:
1. سطح اول
2.سطح دوم
3. سطح سوم
در این دوره هر دانشجو موظف است با توجه به بخش های اصلی تعریف شده: بر اساس اولویت های پژوهشی کمیته و علاقه مندی فردی به دنبال طرح یک پرسش قابل پاسخ پژوهشی، فرضیه سازی نموده و مطالعه ای طراحی نماید تا اطلاعات مورد نیاز در راستای پاسخ به سوال اولیه و آزمون فرضیه خود را به درستی فراهم آورد و با تفسی و تحلیل علمی و منطقی داده ها، مشهادات و تجربیات مطالعه، نتیجه گیری نموده و نتایج حاصل را در جهت حل مشکل بکار گیرد.
 
اهداف کلی طرح:
توسعه تحقیقات کاربردی پایه و بالینی و ارزیابی مهارت ها شامل تدوین یک مسئله پژوهشی،ارائه سوالات مناسب،فرضیه سازی ،بیان هدف،جمع آوری داده های مرتبط با فرضیه، مرور نقادانه و درست مقالات،طراحی و اجرای مطالعه، ارزیابی آن و تفسیر وتحلیل نتایج و انتشار و به کار گیری آن.
به دست آوردن اطلاعات کاربردی و لازم راجع به انواع مطالعات، موارد استفاده درست آنها و روش های آماری در سطح پایه و مقدماتی
تمرین طراحی مطالعه
معرفی اخلاق در پژوهش
معرفی پژوهش های گوناگون در زمینه های مختلف مانند: طب سنتی، تاریخ طب، آموزش پزشکی و پژوهش های سلولی بنیادی
تمرین مدیریت پروژه و تجربه مدیریت مرحله به مرحله ی یک طرح تحقیقاتی
راهنمایی دانشجویان جهت نوشتن به زبان علمی و ارائه علمی نتایج یک مطالعه
 
متدولوژی برگزاری دوره:
 برنامه آموزشی به صورت برگزاری کارگاه است. در ابتدای دوره طی یک جلسه توجیهی روند اجرای طرح برای دانشجویان توضیح داده می شود. برنامه تدوین شده در یک سطح برگزار می شود. اما بر حسب این که هر کدام از دانشجویان در چه تعداد از کارگاه ها و چه بخش های از آن شرکت داشته اند، گواهی نامه اعطایی به ایشان سطح بندی خواهد شد که در ادامه جزئیات این بخش به تفصیل بیان خواهد شد. جهت اخذ گواهی هر سطح گذارندن تمام کارگاه های آن سطح الزامی است.
روش های آموزش شامل سخنرانی، بحث، کار عملی و ارائه پروژه است.
 
عناوین برنامه آموزشی
a.      برنامه زمان بندی کارگاه مربوطه و عناوین هر جلسه
b.      منبع رفرانس تکست برای هر عنوان
c.      مدرس پیشنهادی بعنوان مرجع
 
سطح سوم
سطح دوم
سطح اول
سطح
 
1. تجزیه و تحلیل آماری
2. نگارش علمی مقاله اصیل
3. نحوه ارسال و چاپ مقاله
4. نحوه ارایه مقاله در کنگره ها
 
1. اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی
2. تخمین حجم نمونه
3. پروپوزال نویسی
4. مرجع نگاری و نرم افزارهای مربوط
5. آمار مقدماتی و آشنایی با نرم افزار SPSS
1. تعریف مساله و فرضیه سازی
2. ایده پردازی و خلاقیت
3. آشنایی با انواع مطالعات پژوهشی
4. آشنایی با موتورهای جستجو و بانک های اطلاعاتی
5. شیوه مطالعه مقاله علمی (how to read a paper)
عناوین برنامه آموزشی
* : شرکت در این کارگاه ها اجباری است.
 
ارزیابی دانشجویان به جهت اعطای گواهی نامه بر پایه شرکت فعال در کارگاه ها وارائه طرح پژوهشی تکمیل شده در پایان دوره می باشد.
 
سطح بندی گواهی ها:
سطح اول:
-                 شرکت در تمامی کارگاه ها به صورت فعال
سطح دوم:
-                 شر کت فعال در کارگاه های دوره
-                 ارائه طرح پژوهشی (پروپوزال) تکمیل شده در فاصله زمانی یک ماه پس از پایان آخرین کارگاه
سطح سوم:
شرکت فعال در کارگاه های دوره
ارائه مقاله ارسال شده به مجله (submission)
 
 
پیش نیاز ها:
شرکت در کارگاه های سطح اول فاقد پیش نیاز است.
·    ورود به سطح دوم نیازمند گذراندن کارگاه های سطح اول و ورود به سطح سوم نیازمند گذراندن کارگاه های سطح دوم می باشد و دارا بودن گواهی های مربوطه است.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 14:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ