نام و نام خانوادگی : حسین صفری
 متولد : 17/12/1349
 سمت :  معاونت پشتیبانی دانشکده
 تحصیلات : کارشناس ارشد تغذیه
Email: Hsafari4@Gmail.Com                            

سوابق قبلی :
  1-     معاونت اجرایی شبکه بهداشت و درمان لامرد
 2 -     کارشناس مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان لامرد
 3 -     کارشناس مسئول بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان شهرستان لامرد
 
مسئولیت فعلی:
1-     سرپرست معاونت پشتیبانی دانشکده
2-     کارشناس مسئول واحد تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان لامرد
3-      عضو شورای حل اختلاف بهداشتی دادگستری شهرستان لامرد

 

  شرح وظایف               

  1. تهیه و پیشنهاد خط مشی اداری و مالی دانشگاه در قالب مقررات و ضوابط موجود در هدفهای مورد نظر دانشگاه به شورای دانشگاه
  2. نظارت بر اجرای خط مشی های  تصویب شده از واحدهای دانشگاه
  3. نظارت بر حسن انجام امور اداری، مالی  و خدماتی و تعمیراتی دانشگاه
  4.  ایجاد هماهنگی بین امور ستادی دانشگاه با وظایف و مسئولیت های اصلی به منظور دستیابی هر چه سریعتر به هدفهای مورد نظر
  5. شرکت در کمیته ها، کنفرانسها، کمیسیونها، سمینارهای اداری و مالی

    

    

    

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-5 11:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ