نام و نام خانوادگی: فاطمه امیری
      کارشناس فرهنگی  سمت: 
 تحصیلات: کارشناسی بهداشت حرفه ای 
           Email:   vesal1371@yahoo.com   
                
       شــرح وظـایـف

         
          تدوین و تنظیم برنامه عملیاتی دانشجویی وارائه آن به ریاست دانشکده و ارسال گزارش به معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه   
 
          برگزاری نشست ها و جلسات متفاوت با دانشجویان در جهت ارتباط نزدیکتر و ارائه خدمات مطلوب و رفع مشکلات احتمالی
 

         برگزاری ماهانه جلسات شورای فرهنگی دانشکده در جهت هماهنگی و برنامه ریزی و ساماندهی فعالیتهای دانشجویی، فرهنگی

         نظارت و پشتیبانی از فعالیتهای تشکلها و کانونهای دانشجویی به منظور ایجاد روحیه نشاط و تقویت حس تعاون وهمکاری

          تقویت بنیه علمی،دینی،مذهبی و فرهنگی دانشجویان از طریق برگزاری کلاسها و کارگاههای آموزشی، فرهنگی

          برگزاری اردوها و مسابقات ورزشی 

     هماهنگی و نظارت بر نحوه عملکرد واحدهای تابعه


 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-6-7 11:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ