شرايط عمومي وام گيرندگان :

1- دارا بودن صلاحيت اخلاقي و رعايت شئون اسلامي

2- دارا بودن اولويت نياز مالي

3- سپردن تعهد محضري با ضامن معتبر

----------------------------------------------------------------

   شرايط آموزشي وام گيرندگان :

ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشي به استثناي دانشجويان نيمسال آخر با حداقل نصف واحد هاي مورد لزوم

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-3-31 14:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ