نام و
نام خانوادگي : طاهره قطبی
تحصیلات: کارشناس ارشد پرستاری گرایش روانپرستاری
 
شماره تماس : 52725300-071
 
پست الكترونيك :     tghotbi89@gmail.com
   
شرح وظايف معاون آموزشي دانشكده  

1ـ شرکت در جلسات آموزشی و برخی از جلسات اداری دانشکده.

۲ـ شرکت در جلساتی که از طرف اداره کل خدمات آموزشی و معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی برگزار می گردد.

3ـ شرکت در شورای آموزشی دانشگاه و دانشکده.

4ـ احتساب میزان حق التدریس اساتید دانشکده و ارسال آن به معاونت آموزشی دانشگاه .

5ـ نظارت بر حسن اجرای روند ثبت نام دانشجویان.

6ـ نظارت بر حسن اجرای امتحانات پایان ترم.

7ـ برگزاری جلسات مستمر با نمایندگان دانشجویی جهت بررسی مشکلات آموزشی .

8ـ حضور در جلسات نقل و انتقالات دانشکده.

9ـ شرکت در جلسات معارفه و توجیه امور کلی آموزشی و بالینی دانشجویان جدیدالورود هر سال(طرح رویش).

10ـ پیگیری امور مربوط به انتخاب استاد نمونه و معرفی آنان جهت بررسی امتیازات.

11ـ تهیه تقدیر نامه جهت مسئولین و پرسنل بیمارستانهائی که به نحوی در تسهیل امور بالینی همکاری می نمایند.

12ـ سرکشی و نظارتهای موردی مربیان کارآموزی.

13ـ بررسی و پیگیری امور مربوط به تقاضای دانشجویان در خصوص انتقال، میهمان، انصراف از تحصیل و اخراج بر اساس ضوابط آموزشی موجود.

14ـ نظارت بر اجرای قوانین حضور غیاب دانشجویان و صدور اخطار در موارد لزوم.

15ـ نظارت بر حضور و غیاب اساتید دانشکده و تذکرات مورد لزوم.

16 ـ نظارت بر امور آموزشی دانشکده.

17ـ نظارت بر تامین نیازهای آموزشی دانشکده.

18-همکاري با ریاست دانشکده در جهت پیشبرد فعالیت آموزشی دانشکده.

19- تهیه و تنظیم برنامه آموزشی هر نیمسال.

20- برنامه ریزي براي اجراي موثر برنامه هاي آموزشی.

21- نظارت بر حسن اجراي مقررات، آیین نامه ها و قوانین آموزشی.

22- برنامه ریزي در جهت بهبود سطح کیفی و ارتقاء فعالیتهاي آموزشی دانشکده.

23- برنامه ریزي در جهت جذب اعضاء هیأت علمی متناسب با نیازهاي آموزشی.

24- برنامه ریزي جهت تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعدادهاي درخشان.

25- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه استاد مشاور در دانشکده.

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-14 8:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ