نام و نام خانوادگی: سعیده صداقت 
سمت : مدیر آموزش دانشکده
مدرک: کارشناس پرستاری
شماره تماس : 52725300-071

شرح وظايف مدیر آموزش

    1-      ثبت نام دانشجویان جدیدالورود    
   
2-      همکاری وهماهنگی با معاونت آموزشی و مدیرگروه دربرنامه ریزی آموزشی هر نیمسال
    3-      انجام امور انتخاب واحد دانشجويان (قبل ،بعد وموقع انتخاب واحد)
    4-      نصب کلیه برنامه ها دربرد ودرج درسایت دانشکده

    5-      ارسال برنامه های کارآموزی و کارآموزی درعرصه به درمانگاههای مراکز بهداشت شهرستان و بیمارستانهای شیراز
    6-     ارسال برنامه دروس تئوری
، کارآموزی و کارآموزی در عرصه برای اساتید مربوطه و هماهنگی دوباره بعد از ارسال برنامه ها وارسال کلیه برنامه ها برای واحدهای دیگر در دانشکده وهماهنگی با آنها
    7-     اداره امور کلاسها
    8-     برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم

    9-      تهیه و تنظیم لیست ها وگزارشات مختلف مربوط به آموزش و تنظیم لیست پرداخت حق التدریسان
   10-     تهیه پیش نویس طرح های مختلف
    11 -    جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به دانشجویان
    12-     تهیه گزارشات مربوط به وضع تحصیلی دانشجویان
    13-    پاسخ به سئوالات مربوط به نمرات و امتحانات
    14-    تنظیم دروس و واحدهای درسی دانشجویان
    15-    تهیه پیش نویس نامه ها و مکاتبات روزمره وصدور گواهی اشتغال به تحصیل
    16 -   تشکیل و نگهداری پرونده های تحصیلی دانشجویان بصورت دستی والکترونیکی
    17  -  وارد کردن ریز نمرات دانشجویان در کامپیوتر و تهیه کارنامه هر نیمسال آنها
    18 -   همکاری و راهنمایی دانشجویان در طول تحصیل
    19-    اطلاع رسانی به دانشجویان از طریق برد و نمایندگان کلاس وسایت
    20-    بر گزاری کلاس قوانین و مقررات آموزشی وانضباطی وچگونگی انتخاب واحد اینترنتی در بدو ورود دانشجویان جدید در هر سال
    21-    تعیین نفرات اول تا سوم هرورودی درنیمسال تحصیلی وسال تحصیلی
 
    22-    انجام امور مربوط به نقل و انتقالات دانشجويان شامل:   الف:انتقال   ب:جابجايي   ج:تغيير رشته   د:ميهماني و انجام مكاتبات مربوطه
    23-    مطابقت وضعيت تحصيلي دانش آموختگان از نظر طول سنوات؛تعداد واحد هاي گذرانده شده و تعداد واحد اخذ شده و بررسي وضعيت ترم هاي مشروطي و معدل گيري همراه با كنترل دروس عمومي و عدم  مغايرت  پرونده با مقررات آموزشي.
    24 -   انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی و نظام وظیفه دانشجویان
    25-    برنامه ریزی وهماهنگی مراسم روز باز دانشگاه جهت معرفی دانشکده به داوطلبان ورود به دانشگاه
    26-   انجام کلیه امور مربوط به دانشجویان استعدادهای درخشان وستاد شاهد وایثار گرومعرفی دانشجویان برتر به اداره کل آموزش جهت جشن دانش وپویش
    27-   برگزاری برنامه حسن استقبال دانشجویان وبرنامه معرفی مسئولین دانشکده
    28 -   اخطار به دانشجویان مشروطی و غیبت در کلاسها
    29-    اختصاص اساتید مشاور در سیستم سماء به دانشجویان و تشکیل پرونده استاد مشاور
    30-    انجام سایر فعالیتها بر اساس نظر رئیس و معاون اموزشی دانشکده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  

                                                                                           


                                                                                        

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-7 10:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ