فرایندهای آموزشی موجود در دانشکده  صدور دانشنامه و ریز نمرات          
میهمانی دانشجو
            صدور گواهی موقت تحصیلی                                   
انتقالی دانشجو
فراغت از تحصیل  
صدور درخواست کار بالینی صدور انواع گواهی  
صدور گواهی اشتغال به تحصیل
انتخاب واحد دانشجویان 
حذف پزشکی
مشاهده نمرات درس
انصراف از تحصیل دانشجو
مرخصی تحصیلی دانشجو
 
رسیدگی به مشکلات آموزشی
جبران غیبت 
معرفی به استاد
  تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-1 10:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ