نام و نام خانوادگی: جواد سلامی 
سمت : مسئول هسته استعدادهای درخشان دانشکده
مدرک: کارشناس ارشد پرستاری
شماره تماس : 5276308-071


Email: Javadsalami69@yahoo.com

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-3-7 10:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ