شرایط پذیرش دانشجویان استعداد درخشان دانشکده:

1) کلیه دانشجویان با معدل بالای 17 

2) کلیه دانشجویان با معدل بالای 16 به شرط ارایه کارهای پژوهشی برتر (دارا بودن مقاله ISI با IF) 

3) دانشجویان با معدل 14 به شرط رشد 20 درصدی در معدل

4) کلیه دانشجویان حایز رتبه 3-1 کشوری در جشنواره های فرهنگی –ورزشی 

5) دانشجویان با کسب مدال در المپیادهای دانشجویی


شرایط عضویت دفتر استعدادهای درخشان

1-برگزیدگان آزمون سراسری گروه علوم تجربی باکسب رتبه کشوری مساوی وکمتر از 500 با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور

2-دارندگان مدال طلا، نقره وبرنز کشوری از المپیادهای علمی دانش آموزی

3-رتبه های اول انفرادی المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی با معرفی دبیرخانه المپیاد علمی وزارت

4-دارندگان مدال طلا از المپیادهای بین المللی دانشجویی در زمینه علوم پزشکی با تایید وزارت

5-برگزیدگان رتبه اول تا سوم نهایی جشنواره رازی و خوارزمی وجوان خوارزمی و سایر جشنواره های مورد تایید وزارت

6-مالکان ابداع و اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی

7-دانشجویان نمونه کشوری

8- 5/2 درصد پذیرفته شدگان برتر کشوری در هر یک از آزمونهای متمرکز جامع علوم پایه و پیش کارورزی و پذیرش دستیار پزشکی

9-رتبه های برتر پذیرفته شدگان آزمون های ورودی دوره های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و phD

10-یک درصد دانشجویان برتر هر رشته با ورودی مشترک درهر دانشگاه در پایان هرسال حداقل یک دانشجو به شرط کسب حداقل معدل 5/18. دوره کاردانی،حداقل 18 دوره کارشناسی و مقاطع بالاتر 17

11-دانشجویان پژوهشگر برجسته به تایید شورای پژوهشی دانشگاه و براساس دستورالعمل معاونت تحقیقات و فناوری وزارت

شرایط ادامه عضویت :

1-دانشجویان هر یک از بندهای درمقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر در کل دوره معدل بیشتر از 16 کسب نماید(دوترم متوالی یا متناوب معدل کمتر از 16 و در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر که بیش از دو ترم متوالی یا متناوب معدل کمتر از 15 کسب نمایند مشمول این آیین نامه نمی شوند).


2-دانشجوياني که داراي حکم محکوميت قطعي از کميته انظباطي دانشگاه يا هيات بدوي تخلفات باشند مشمول اين آيين نامه نمي شوند.


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-20 11:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ