برنامه گروه بندی استاد مشاور دانشکده پرستاری ام البنین لامرد

                                               نیمسال تحصیلی دوم 96-95 
 
ردیف
 
دانشجویان
 
 
استاد مشاور
 
روز مشاوره
 
 
ساعت و مکان مشاوره
 
توضیحات
1
 
 
ورودی 95
خانم قطبی
دوشنبه
 
 
12الی13 اتاق اساتید
مشاوره در کلیه زمینه ها(آموزشی، پژوهشی، روانشناختی)
 
 
2
ورودی94
آقای سلامی
 
 
یکشنبه
 
12الی13 اتاق اساتید
مشاوره در کلیه زمینه ها(آموزشی، پژوهشی، روانشناختی)
 
 
 
3
 
ورودی 93
خانم هاشمی زاده
 
 
شنبه
12الی13 اتاق اساتید
مشاوره در کلیه زمینه ها(آموزشی، پژوهشی، روانشناختی)
 
4
-
خانم دکتر محمدی
چهارشنبه
12الی13 اتاق اساتید
مشاوره در زمینه استعدادهای درخشان و کمیته تحقیقات

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-2 9:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ