pic.gif]pic.gif]pic.gif]pic.gif]pic.gif]pic.gif]pic.gif]

باسمه تعالی
ایجاد و توسعه موسسات آموزش عالی در حوزه سلامت به موازات توسعه سریع و روز افزون حوزه های اقتصادی ، اجتماعی و صنعتی شهرستان لامرد ایده ای است که از سالها پیش در دستور کار مسئولان بهداشتی درمانی و سیاسی اجتماعی شهرستان لامرد قرار گرفت . اولین جرقه های این طرح در سال 1384 زده شد هنگامی که طرح دراز مدت توسعه بهداشت و درمان (برنامه لامرد1400 ) در دستور کار شبکه قرار گرفت و در خرداد 1385 که طرح تکمیل گردید در بند 8 قسمت ج برنامه های میان مدت شبکه (( احداث دانشکده پرستاری و مامایی لامرد )) به تصویب نهایی رسید. از آن تاریخ پیگیری جدی موضوع در دستور کار مسئولان محلی قرار گرفت و در برنامه سفرهای هیات دولت به عنوان پیشنهاد ازطرف شبکهبه دانشگاه علوم پزشکی و فرمانداری استانداری ارائه گردید بالاخره پس از پیگیریها و رایزنی های فراوان  پس از سفر دوم هیات دولت به استان فارس و با حمایت نماینده فقید شهرستان جناب آقای دکتر حیاتی در سال 1389 و در جلسه 203 مورخ 28/4/89 شورای گسترش وزارت بهداشت دانشکده پرستاری لامرد مصوبه اصولی گرفت و عملا کار اجرایی آن آغاز شد. پس از تصویب د انشکده با پیگیریهای مکرر و حمایت مسئولان محلی از جمله فرماندار وقت لامرد جناب آقای حاج محمد جعفری ، شورای اسلامی و شهرداری لامرد و مجمع خیرین تامین سلامت و سایر ادارات با همکاری صمیمانه جناب آقای دکتر قادری نماینده شیراز   در مجلس شورای اسلامی پیگیری تامین زمین ، ساختمان ، تجهیزات ، تصویب رشته و ....... انجام شد و نهایتا در کنکور سال1390 با کد 1883 جهت بهمن ماه 1390 به تعداد 25 نفر دانشجو پذیرش گردید. امید است با یاری و حمایت هرچه بیشتر مسئولان محلی و خیرین محترم بتوانیم گامهای دیگری در توسعه هرچه بیشتر آموزش عالی به و یژه در حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برداشته و در آینده ای  نه چندان دور دانشکده پرستاری لامرد به دانشکده علوم پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی ارتقا ء یابد.
 
با احترام
دکتر علی علیزاده 
مؤسس دانشکده پرستاری لامرد و رئیس هئیت امناء
 تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-11 14:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ