• ارائه اطلاعات لازم به مراجعین اعم از اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارمندان در ارتباط با وضعیت آخرین اطلاعات و منابع مرجع پزشکی
  • آموزش و همکاری مداوم با مراجعه کنندگان در نحوه استفاده از منابع مرجع پزشکی مانند پایگاه های اطلاعاتی پزشکی و سی دی های موجود
  • همکاری و آموزش مداوم مراجعه کنندگان اعم از اساتید و دانشجویانی که از طریق کامپیوتر خواهان سرچ مقالات پزشکی بوده و تعیین کلیدواژه های مناسب جهت تحقیق و پژوهش آن ها
  • همکاری در امر صحافی منابع و امانت آن ها به متقاضیان
  • ارائه مشخصات و آدرس مراکزعلمی و پژوهشی در صورت نیاز
  • همکاری در برگزاری کارگاه های آشنایی با کتابخانه و منابع آن جهت دانشجویان
  • بررسی نیازهای علمی و جدید مراجعین و پیشنهاد تهیه آن به مدیریت
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-4-29 9:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ