پرسش های متداول
1.     از چه طریق می توان به منابع این کتابخانه  و سایر کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز دسترسی پیدا کرد ؟
الف. مراجعه به آدرس روبرو:
http://elib.sums.ac.ir/cgi-bin/koha/opac-main.pl 
ب. مراجعه به سایت دانشکده و استفاده از لینک" جستجو در کتابخانه"
2.       نحوه عضویت در کتابخانه چگونه می باشد؟
اطلاعات کلیه دانشجویان بعد از ثبت نام در دانشکده توسط مسئول کتابخانه به نرم افزار کوها وارد می شود. سایر کاربران جهت عضویت، بایستی فرم عضویت را پر نموده و با یک قطعه عکس به مسئول کتابخانه تحویل نمایند.
3.      در صورت گم و یا ناقص نمودن منابع چقدر جریمه باید پرداخت نمایم؟
-          چنان چه امانت گيرنده منابع امانت گرفته شده از كتابخانه را گم نمايد، موظف به تهيه و تحويل اصل آن حداكثر ظرف مدت يك ماه مي باشد و تشخيص چگونگي امر به عهده مسئول كتابخانه مي باشد.
-          چنان چه منابع امانتي گمشده در بازار (داخل و خارج كشور) ناياب باشد امانت گيرنده بايستي با صلاحديد مسئول و نياز كتابخانه منبع ديگري را جايگزين نمايد.
4.        در کتابخانه دانشکده از کدام رده بندی استفاده می شود؟
جهت رده بندی کتابهای تخصصی از رده بندی پزشکی (NLM) و جهت رده بندی کتابهای عمومی از رده بندی کتابخانه کنگره استفاده شده است.
5.        کتابخانه چه ساعاتی باز می باشد؟
بخش مخزن کتاب از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 14:15 و سالن مطالعه از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 7:30 تا 18 و روزهای جمعه از ساعت 8 تا 14 باز می باشد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-2-16 13:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ