برنامه :
 چشم انداز توسعه 15 ساله بخش   بهداشت ودرمان   شهرستان لامرد ( لامرد 1400)
 
استراتژي : 
تامين سلامت   شهروندان 
 
اهداف   كلي :
       1.         ارتقاء سطح   خدمات بهداشتي ودرماني 
       2.         ارتقاء سطح سلامت شهروندان 
 
اهداف اختصاصي : 
       1.         افزايش كميت   وكيفيت خدمات بهداشتي   متناسب با روند توسعه شهرستان 
       2.         افزايش كميت وكيفيت خدمات درماني   متناسب با روند توسعه شهرستان 
       3.         افزايش كميت وكيفيت   خدمات اورژانس متناسب با روند توسعه   شهرستان 
       4.         افزايش رفاه و آسايش همكاران شاغل در بخش هاي   مختلف سلامت در شهرستان 
 
 
 
معرفي شهرستان لامرد :
 
       شهرستان لامرد در جنوبي ترين نقطه جغرافيائي    استان فارس ودر فاصله 430 كيلومتري از مركز استان ( شيراز ) ودر مجاورت استانهاي   ساحلي بوشهر وهرمزگان قرار دارد 0
اين شهرستان داراي 4035 كيلومتر مربع مساحت مي باشد كه از سمت شمال   به شهرستانهاي   لارستان   وخنج واز سمت غرب به شهرستان مهر    و از سمت شرق به استان هرمزگان ( شهرستان بستك) وبخش بيرم لارستان واز سمـــــــــت جنوب   به استانهاي   بوشهر ( عسلويه ) واستان هرمزگان ( شهرستان گاوبندي   ) محدود مي شود .
    اين شهرستان داراي   سه بخش مركزي واشكنان به مركزيت شهرهاي   لامرد واشكنان   در دشت لامرد (جلگه جنوبي )وبخش علامرودشت به مركزيت شهر علامرودشت   در دشت علامرودشت (جلگه شمالي )مي باشد كه مجموعاَ شامل    چهار شهر و 156 روستا مي باشد كه در دو جلگه شمالي وجنوبي پراكنده شده اند 0
    اين شهرستان داراي 89495   نفر جمعيت مي باشد كه 47758 نفر در بخش مركزي و 22161نفر در بخش اشكنان و 19576 نفر در بخش علامرودشت   ساكن هستند0 
   دوري از مركز استان ،آب   وهواي   گرم وسوزان در تابستان وزمستانهاي معتدل   ، كمبود آبهاي   سطحي وزير زميني   ، غير قابل   كشت بودن اكثر زمين هاي   كشاورزي ، كمبود امكانات ورزشي و تفريحي    از جمله مشكلات   وتنگناهاي شهرستان ومردم   مي باشد .
مواردي   كه شهرستان لامرد را از نظرموقعيت جغرافيائي    وصنعتي واقتصادي    در يك جايگاه استراتژيك   درآينده قرار خواهد داد عبارتند از :
    1.     وجود منابع عظيم   گازي در چهار حوزه گازي تابناك ، وراوي ، هما وشانول   كه شامل    حدود 80 چاه گازي است .
    2.     همجواري با منطقه عظيم اقتصادي وصنعتي   عسلويه   با فاصله هوايي وزميني   بسيار نزديك ( 40-30 كيلومتر )
       3.         همجواري با پالايشگاه گاز پارسيان در فاصله 25 كيلومتري
       4.         وجود سرمايه گذاران توانمند در عرصه اقتصاد   وصنعت 
       5.         وجود خيرين دلسوز وعلاقمند به خدمت 
    6.     وجود مردمي   پرتلاش وكوشا وسخت كوش وآشنا به روند فعاليتهاي   اقتصادي   به سبب حضورمداوم در كشورهاي حوزه خليج فارس
       7.         وجود مسوولان دلسوز وپرتلاش   وخستگي   ناپذير در عرصه خدمت به مردم
    8.     وجود دانشگاههاي آزاد اسلامي   ( 13 رشته ) وپيام نور (   13 رشته ) ، غيرانتفاعي   ، جامع علمي كاربردي ( درحال تاسيس ) ،
       9.         وجود فرودگاه بين المللي با پروازهاي متعدد به شيراز - تهران - قطر ، دبي و كويت 
    10.       وجود منابع مهم معدني مثل گچ ، سيمان و000
 11.    جمعيت زياد لامرد ومناطق اطراف كه به سبب وجود جمعيت بومي   وجمعيت مهاجر وكارگري به دليل حضور شركتهاي    مهم گازي ونفتي   ، صنعتي و بنگاههاي   كوچك وبزرگ اقتصادي در منطقه حضورخواهند يافت . (200000 نفر در سالهاي آينده ) 
 12.    سرزير شدن جمعيت وصنايع زير دستي   از منطقه ويژه اقتصادي   عسلويه به لامرد به دليل عدم امكان تامين زمين   مناسب جهت سكونت وايجاد صنايع در آن حوزه ووجود زير ساخت هاي   مناسب در شهرستان لامرد
 13.    وجود 80 حلقه چاه حفر شده ودرحال حفاري در منطقه كه بايستي   يك چهارم گاز مصرفي   كشور را در سالهاي آينده تامين نمايد .
    14.       امكان اتصال به بزرگراه عسلويه –شيراز   واتصال به منطقه عسلويه   از طريق تنگ فارياب 
 15.    ايجاد   كارخانه سيمان به ظرفيت 3800 تن در روز در لامرد با سرمايه گذاري 160 ميليارد   تومان با 3500   كارگر ودرخواست 10   هكتار زمين جهت 200 واحد مسكوني   براي   سكونت   1000نفر از كاركنان وخانواده آنان در لامرد
    16.       طرح مطالعاتي   راه آهن لامرد - عسلويه   وارتباط با راه آهن سراسري 
    17.       وجود زمين هاي   مناسب ومورد نيازشركتها وكارخانجات در سطح شهرستان
    18.       عبور خط لوله چهارم گاز سراسري ازمنطقه
 19.    ايجاد كارخانه آلومنيوم در لامرد با سرمايه گذاري 6/1 ميليون دلار با                 12000كارگر ودرخواست   1670   هكتار زمين جهت ساخت كارخانه ودرخواست 50 هكتار زمين جهت ساخت 2000 واحد مسكوني جهت سكونت 10000                نفر از كاركنان وخانواده آنان در لامرد
 20.    حضور شركتهاي حفاري در منطقه ودرخواست سكونت در شهر لامرد (ساخت شهرك نفت و گاز ) جهت سكونت 4500 نفر از كاركنان وخانواده آنان در لامرد در900 واحد مسكوني
 21.    درخواســــت شركت ملي گاز جهت ساخت منازل مسكوني   كاركنان ( 700 دستگاه )به ظرفيت 3500 نفر
    22.       تاسيس شركت پتروشيمي   ( مشترك ايران واوكراين )   در لامرد 
    23.       پيش بيني   تاسيس صنايع انرژي بر ايران شامل ( فولاد - ذوب آهن و 000)
    24.       ايجاد شهرك شركتهاي صنعتي  
    25.       ايجاد يك نيروگاه گازي جديد در لامرد
 26.    توسعه سريع راههاي منطقه ( شامل ايجاد مسير ارتباطي لامرد- عسلويه   از طريق تنگ فارياب ، جاده لامرد به خنج از طريق  علامرودشت ، جاده لامرد به خنج از طريق هنگنويه ، جاده لامرد به اشكنان واتصال به بستك ، جاده لامرد – گاوبندي ، جاده علامرودشت - گله دار ، بزرگراه لامرد - مهر   واتصال آن به بزرگراه شيراز - عسلويه و000 )
    27.       وجود منطقه تجاري   دهشيخ وگسترش سريع   آن 
    28.       ساير صنايع وشركت هايي كه در آينده در لامرد مستقر خواهند   شد .
    29.       امكان استفاده از سهم دو هزارم و 2 ريال به ازاء هر فوت مكعب گاز در توسعه منطقه
    30.       ايجاد دالان مرزي  
      31.       ايجاد بازارچه هاي مرزي 
    32.       ايجاد مجموعه هاي توريستي ورفاهي وتفريحي 
    33.       قرارداشتن در حوزه   نفود پارس جنوبي 
 34.    موقعيت ژئوپلوتيك منطقه وامنيت   بيشتر آن در بحرانهاي نظامي    نسبت به ساير مناطق همجوار عسلويه 
    35.       نزديكترين منطقه پشتيباني    كننده عسلويه    نسبت به ساير مناطق همجوار
     در مجموع با توجه به روند سريع وروبه رشد  وجهشي كه در لامرد در حال وقوع است پيش بيني مي شود   در آينده اي   نزديك وظرف يك الي   دو برنامه 5 ساله شاهد تحولات عظيم   وغير قابل   تصوري در لامرد   خواهيم بود كه لازم است كليه دستگاههاي   اجرايي شهرستان و از جمله بخش بهداشت ودرمان همپاي رشد سريع وتحولات چشمگير شهرستان لامرد سطح خدمات خود را افزايش داده تا در ارائه خدمات به جمعيت آينده دچار مشكل نشوند0
 
معرفي بخش بهداشت ودرمان 
     از نظر بهداشتي ودرماني   اين شهرستان با دارا بودن 2 بيمارستان   96 تختخوابي وليعصر (عج)   وبعثت   در شهرهاي   لامرد واشكنان ،9 مركز بهداشتي درماني     شهري روستايي   ، 34 خانه بهداشت ،   4 پايگاه بهداشتي ،4 مركز و پايگاه    اورژانس در بخش دولتي، يك درمانگاه تخصصي مجهز   ، 2 آزمايشگاه ، 5 داروخانه ، 20 پزشك متخصص ،12 مطب پزشك عمومي   ، 6 مطب   دندانپزشكي ، 4 مطب مامايي ، دو موسسه فيزيوتراپي ، 2 موسسه بينائي سنجي   و000 در بخش خصوصي ، توانايي بسيار   مناسبي را جهت ارائه   خدمات مورد نياز به شهروندان دارد ولي با توجه به گسترش روز افزون   نيازهاي بهداشتي   ودرماني مردم وعمق محروميت ها   هنوز هم مشكلاتي    وجود دارد كه لازم است   در اسرع وقت   با همت وتلاش   مسئولان محلي واستاني و كشوري   حل و فصل شود0
         شبكه بهداشت ودرمان شهرستان لامرد با توجه به افق آينده شهرستان لامرد   ومناطق   نفتي   - گازي منطقه و آنچه درمقدمه بيان شد برنامه هاي    خود را طوري طراحي كرده است كه در صورت تحقق آنها به كمك دانشگاه علوم پزشكي ووزارت بهداشت ودرمان وبا كمك مسئولين محلي ومنطقه اي   خواهد توانست جوابگوي نياز مردم باشد ودر غير اين صورت مطمئناَ سطح خدمات با شرايط فعلي جوابگوي نياز آينده منطقه نخواهد بود 0 یکی از خدماتی   که د ر این شهرستان مورد توجه جدی قرار دارد   تاسیس واحدهای علوم پزشکی است   که در سفر دوم هئیت دولت به استان فارس مورد درخواست مردم و مسولان محلی بود که با عنایت و توجه  ویژه مسولان دانشگاه مواجه گردیده و خیرین شهرستان هم آمادگی خود را جهت احداث فضاهای   آموزشی مورد نیاز و خرید تجهیزات   ضروری   و 00000 اعلام نموده اند0
 
 
 
 
 
 
5 سال پيش برنامه هاي مهم شبكه بهداشت ودرمان در3 دوره به شرح زير توسط رئيس وقت شبكه و همكاران  طراحي شده است .
       1.         كوتاه مدت ( يكساله )
       2.         ميان مدت ( 5 ساله )
       3.         دراز مدت ( 15 ساله )
1- برنامه هاي    كوتاه مدت شبكه عبارتند از :
الف) در بخش بهداشت :
       1.         راه انـــــدازي   خـــانه هاي بهداشت در روستاهاي   كديون ، مير حسني   ، چهار طاق   وگل خرگ 
       2.         تامين تجهيزات مورد نياز مراكز بهداشتي درماني   سراسر منطقه 
       3.         تامين وسيله نقليه   جهت مراكز بهداشتي درماني   اشكنان وخيرگو   وشهري يك ودو لامرد
       4.         تامين دندانپزشك جهت مراكز اشكنان وعلامرودشت 
       5.         تامين نيروي انساني   مورد نياز اجراي طرح پزشك خانواده ( پزشك - ماما و000 )
       6.         شبانه روزي شدن مركز بهداشتي درماني علامرودشت 
       7.         راه اندازي مركز شهري شماره 2 لامرد 
       8.         احداث   خانه بهداشت جديد ناوبندي  
       9.         احداث خانه بهداشت   جديد   شيخ عامر
    10.       احداث ساختمان   الحاقي   مركز بهداشتي درماني  علامرودشت 
    11.       احداث پانسيون مراكز بهداشتي درماني علامرودشت - خيرگو- چاهورز
    12.       ايجاد شبكه   داخلي رايانه جهت اتصال   كليه واحدهاي   ستادي وغير ستادي   به يكديگر
ب) در بخش درمان
       1.         ساخت ساختمان فوريتهاي   بيمارستان    وليعصر لامرد 
       2.         ساخت ساختمان آي سي يو   و سي سي يو جديد بيمارستان وليعصر لامرد 
    3.     تامين متخصص مورد نياز جهت بيمارستان وليعصر   دررشته هاي راديولوژي - قلب وعروق - جراحي مغز واعصاب  
    4.     تامين متخصص مورد نياز جهت بيمارستان بعثت اشكنان    در رشته هاي   جراحي زنان - چشم وگوش وحلق وبيني 
       5.         تامين تجهيزات مورد نياز   بخش سي سي يو   وراه اندازي مجدد آن 
       6.         تامين تجهيزات مورد نياز بخش اي سي يو نوزادان وراه اندازي آن بخش  
       7.         تامين تجهيزات   مورد نياز بخش آي سي يو بزرگسالان وراه اندازي آن بخش 
       8.         راه اندازي بخش جراحي مغز واعصاب 
       9.         راه اندازي داروخانه در بخش علامرودشت 
    10.       نوسازي تجهيزات بخشهاي درماني   در بيمارستانهاي اشكنان و لامرد
    11.       اصلاح وضعيت زباله سوز   بيمارستان وليعصر لامرد
    12.       ساخت   ساختمان سردخانه جسد در بيمارستان وليعصر لامرد 
 
 
ج) در بخش اورژانس   : 
       1.         راه اندازي اورژانس   115 لامرد 
       2.         راه اندازي پايگاه اورژانس   علامرودشت 
       3.         ساخت انبار پشتيباني سوانح وحوادث در شبكه
2- برنامه هاي   ميان مدت (5 ساله) شبكه عبارتند از :
الف ) در بخش بهداشت :
       1.         احداث   مراكز بهداشتي   درماني در ركن آباد-   ترمان- دهشيخ 
    2.     احداث خانه بهداشت در روستاهاي   كره موچـــي ، چــــــاه شيخ ( جري ) ، كندر شيخ ، خشت ، غيب الهي
       3.         احداث   بخش راديولوژي در مركز بهداشتي درماني   علامرودشت
    4.     احداث مركز شهري شماره 3 در لامرد ( چاه قائد ) شهري شماره 2 در اشكنان ، شهري شماره 2 در علامرودشت
       5.         راه اندازي آزمايشگاه در مركز خيرگو ، سيگار ، اهل - كال 
       6.         ساخت ساختمان مركز بهداشت شهرستان 
       7.         ساخت ساختمان جديد مركز بهداشتي درماني خيرگو
       8.         تامين وسيله نقليه مورد نياز ستاد شبكه ومركز بهداشت شهرستان 
ب) در بخش   درمان
       1.         راه اندازي بخش سي تي   اسكن در بيمارستان لامرد 
       2.         راه اندازي اتاق عمل سوم در بيمارستان لامرد 
       3.         افزايش تعداد تخت هاي فعال    بيمارستان وليعصر به 90 تا 100 تخت 
       4.         افزايش تعداد رشته هاي   تخصصي بيمارستان اشكنان ( داخلي – اطفال - جراحي عمومي )
       5.         تجهيز هر چه بيشتر آزمايشگاه بيمارستان وليعصر لامرد 
       6.         راه اندازي   واحداث انتقال خون لامرد 
       7.         راه اندازي وافتتاح بخش   فيزيوتراپي در بيمارستان و ليعصر لامرد 
       8.         احداث داروخانه چهارم   لامرد 
       9.         احداث مجتمع هاي پزشكي ودندانپزشكي   در لامرد وعلامرودشت 
 
ج) در بخش    اورژانس   :
       1.         راه اندازي پايگاه اورژانس   جاده اي   در سه راهي ركن آباد
       2.         راه اندازي    پايگاه اورژانس    جاده اي    در سه راهي احشام 
       3.         راه اندازي اورژانس هوايي
       4.         راه اندازي اورژانس شهري اشكنان 
 
برنامه هاي شبكه در دراز مدت (15 ساله ) عبارتند از : 
الف) در بخش بهداشت
       1.         احداث مركز بهداشتي   درماني   در دهنو علامرودشت ، كهنويه علامرودشت 
    2.     احداث خانه   بهداشت در روستاهاي   زين الديني ، چاه گزي ، نعمه ، دهبان ، ستمبك ، خالو محمد علي ، نخل صفا ، لشكون ، دهنو فاضلي ، احشام ، سياري علامرودشت ، سبخي
       3.         احداث آزمايشگاه مركزي   مركز بهداشت شهرستان 
       4.         ساخت ساختمان ستاد شبكه 
       5.         ساخت ساختمان انبارداروئي  
       6.         ساخت ساختمان مركز تحقيقات شبكه
ب) بخش   درمان :
       1.         احداث بيمارستان دوم شهر لامرد ( 128 يا 96 تخت خوابي در غرب لامرد )
    2.     راه اندازي واحدهاي تخصصي  وفوق تخصصي شامل   (MRI و س تي اسپيرال وجراحي   قلب وعروق   و 000 000)
       3.         احداث داروخانه   در سيگار- اهل   - كال   - چاهورز - خيرگو
       4.         احداث داروخانه پنجم در لامرد 
       5.         احداث داروخانه دوم در   اشكنان وعلامرودشت 
       6.         احداث مجتمع هاي تخصصي وفوق تخصصي   خصوصي در لامرد و اشكنان وعلامرودشت
       7.         توسعه موسسات درماني خصوصي شامل (فيزيوتراپي - آزمايشگاه - راديولوژي و000)
       8.         احداث دانشكده پرستاري ومامايي لامرد 
ج) در بخش   اورژانس : 
       1.         توسعه اورژانس   115 شهري لامرد 
       2.         توسعه اورژانس   شهري علامرودشت 
       3.         توسعه اورژانس شهري اشكنان 
       4.         توسعه اورژانس هوايي
       5.         احداث   اورژانس ترمان
درراستاي   جذب نيروي   انساني    جهت گسترش   خدمات بهداشتي ودرماني   اين شبكه در نظر دارد جهت امور رفاهي   كاركنان در موارد زير برنامه ريزي   وپيگيري نمايد:
الف) كوتاه مدت 
1- تجهيز پانسيونهاي مراكز بهداشتي   درماني    جهت استقرار پزشكان وماماهاي طرح پزشك خانواده 
2- تجهيز مهمانسراي شبكه جهت آسايش مهمانان و همكاران اعزامي از استان 
3- اتمام ساختمان شركت تعاوني مصرف شبكه 
4- تعمير ژنراتور برق شبكه 
ب) ميان مدت :
       1.         ساخت كتابخانه شبكه و مركز بهداشت شهرستان  
       2.         ساخت ساختمان باشگاه رفاهي كاركنان
       3.         خريد مجموعه رفاهي - تفريحي   جهت كاركنان
       4.         ساخت پانسيون جهت همكاران پزشك و پيراپزشك   در مراكز وبيمارستانها
       5.         ساخت سالن اجتماعات وآموزشي شبكه 
ج) دراز مدت :
       1.         ساخت مسجد در بيمارستان و ليعصر لامرد 
       2.         ساخت پانسيون جهت كاركنان
       3.         توسعه هر چه بيشتر خدمات شركت تعاوني مسكن كاركنان
       4.         ساخت مهمانسراي شبكه
امروز با نگاهي مجدد به برنامه هاي فوق شاهد راه اندازي و پيشرفت بخشهاي مهمي از برنامه هاي فوق هستيم كه دانشكده پرستاري لامرد از جمله دستاوردهاي مهم آن مي باشد0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-3-18 12:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ